CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư
Trình tự thực hiện - Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên nơi thực hiện dự án đầu tư.
- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính;
- Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).
Lệ phí 0
Điều kiện thực hiện Có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án, trọng tài.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
Mẫu đơn, tờ khai - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.
MauI7.doc
Căn cứ pháp lý - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;
- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN