Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
2 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học và Trung tâm giáo dục thường xuyên. Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
6 Thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
7 Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
8 Thủ tục Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
9 Thủ tục Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
10 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
11 Thủ tục chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trực thuộc cấp tỉnh quản lý Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
12 Thủ tục cho phép cho phép mở phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
13 Thủ tục cho phép hoạt động đối với trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
14 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường trung học phổ thông (THPT) tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
15 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với Trường trung học phổ thông (THPT) tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
16 Thủ tục cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
17 Thủ tục cho phép sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
18 Thủ tục cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
19 Thủ tục cho phép thành lập Trường trung học phổ thông (THPT) tư thục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
20 Thủ tục Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết