Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
2 Cấp lại giấy chứng nhân trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và 2 Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
3 Cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
4 Cấp mới giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
6 Thủ tục cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
7 Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
8 Thủ tục Cấp giấy phép thi công Xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương đang khai thác Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
9 Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
10 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
11 Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
12 Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi hết hạn, điều chỉnh hạng xe hoặc thay đổi lưu lượng đào tạo Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
13 Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe bị mất Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
14 Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe bị mất Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
15 Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
16 Thủ tục cấp mới giấy chứng nhân trung tâm sát hạch lái xe loại 1 và 2 Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
17 Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái) Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
18 Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
19 Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo ô tô Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
20 Thủ tục cấp phép thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết