Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức độ 2 Di sản Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức độ 2 Di sản Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 3 Du lịch Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 2 Di sản Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
8 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 2 Di sản Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 2 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 2 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Mức độ 3 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Mức độ 2 Thể dục, thể thao Sở Văn hóa thể thao du lịch Chi tiết