STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức độ 3 Du lịch Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Mức độ 3 Văn hóa quần chúng, dân tộc và tuyên truyền cổ động Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Mức độ 3 Thể dục, thể thao Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Thể dục, thể thao Nộp hồ sơ Chi tiết