STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Y tế Chi tiết
3 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
4 Cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đã CQSDĐ trước 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCNQSDĐ nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực công thương Mức độ 2 Công thương Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Công thương Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết
9 Cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp giấy phép quy hoạch Mức độ 2 Xây dựng Chi tiết
11 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trìnhi Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa và cải tạo Mức độ 3 Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Mức độ 2 Tư pháp Chi tiết
17 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực công thương Mức độ 2 Công thương Chi tiết
18 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Công thương Chi tiết
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết