STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Dịch vụ thương mại, thương mại quốc tế Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ô tô. Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Mức độ 2 Vật liệu nổ công nghiệp Chi tiết
9 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Dịch vụ thương mại, thương mại quốc tế Chi tiết
10 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương Mức độ 3 Điện, năng lượng Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Mức độ 3 Điện, năng lượng Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Mức độ 2 Điện, năng lượng Chi tiết
13 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu Mức độ 3 Dịch vụ thương mại, thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức độ 3 Dịch vụ thương mại, thương mại quốc tế Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Mức độ 3 Điện, năng lượng Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương Mức độ 3 Điện, năng lượng Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Dịch vụ thương mại, thương mại quốc tế Chi tiết
19 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức độ 2 Dịch vụ thương mại, thương mại quốc tế Chi tiết
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức độ 3 Vật liệu nổ công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết