STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá. Mức độ 2 Lĩnh vực thủy sản Chi tiết
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã quý hiếm Mức độ 2 Kiểm lâm Chi tiết
3 Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập. Mức độ 2 Lĩnh vực Lâm nghiệp Chi tiết
4 Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý) Mức độ 2 Lĩnh vực Lâm nghiệp Chi tiết
5 Thủ tục Cấp biển xe được phép đi trên đê, xe kiểm tra đê, xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão Mức độ 2 Lĩnh vực đê điều và phòng chống lụt bão. Chi tiết
6 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn dịch vụ thú y. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
7 Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con. Mức độ 2 Lĩnh vực Lâm nghiệp Chi tiết
8 Thủ tục Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống. Mức độ 2 Lĩnh vực Lâm nghiệp Chi tiết
9 Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản. Mức độ 2 Lĩnh vực thủy sản Chi tiết
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
11 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP). Mức độ 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản. Chi tiết
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho các trang trại, gia trại do địa phương quản lý. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
14 Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y thủy sản. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi tiết
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi tiết
18 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
19 Thủ tục cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật vận chuyển tại hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao trong nước. Mức độ 2 Thú y Chi tiết
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật vận chuyển tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao trong nước. Mức độ 2 Thú y Chi tiết