Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
5 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
6 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
7 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
8 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
9 Cho phép trung tâm học tập công đồng hoạt động trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
10 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
11 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
12 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
13 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
14 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
15 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
16 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
17 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
18 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
19 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
20 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
21 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
22 Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
23 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
24 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
25 Đánh gia xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
26 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
27 Giải thể trường mầm non theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
28 Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
29 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
30 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
31 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
32 Sáp nhập, chia tách trường mầm non Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
33 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
34 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
35 Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
36 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
37 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
38 Thành lập trường mầm non Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
39 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
40 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
41 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
42 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
43 Xét, duyệt đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
44 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết