Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
6 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
7 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
9 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
10 Cho phép trung tâm học tập công đồng hoạt động trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
11 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
12 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
13 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
14 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
15 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
16 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
17 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
18 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
19 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
20 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập hoặc công lập Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
21 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
22 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
23 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
24 Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
25 Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
26 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
27 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
28 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
29 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
30 Đánh gia xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
31 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Mức độ 1 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
32 Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
33 Giải thể trường mầm non theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
34 Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
35 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
36 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
37 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Mức độ 4 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Nộp hồ sơ Chi tiết
38 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
39 Sáp nhập, chia tách trường mầm non Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
40 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
41 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
42 Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
43 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
44 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
45 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
46 Thành lập trường mầm non Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
47 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
48 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
49 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết
50 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đại Từ Chi tiết