Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
2 Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
3 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
4 Cấp bản sao chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp UBND thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp bản sao quyết định thay đổi cái chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính Mức độ 2 Tư pháp UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
10 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
11 Cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
12 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Y tế UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
13 cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Mức độ 2 Y tế UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Tài chính UBND thị xã Phổ Yên Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 Tài chính UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND thị xã Phổ Yên Chi tiết