Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bãi bỏ đường ngang Mức độ 2 Đường sắt Sở Giao thông vận tải Chi tiết
2 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch Mức độ 2 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Chi tiết
3 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Mức độ 2 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
10 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
11 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
12 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức độ 2 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Chi tiết
13 Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt Mức độ 2 Đường sắt Sở Giao thông vận tải Chi tiết
14 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
15 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
16 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
17 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
18 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
19 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
20 Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang Mức độ 2 Đường sắt Sở Giao thông vận tải Chi tiết