Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
2 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
3 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
4 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
5 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực) Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
6 Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Mức độ 4 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
8 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Mức độ 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
9 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
10 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
11 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
12 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
13 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Mức độ 2 Lĩnh vực Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Đối với cơ sở nôi trồng thủy sản, sơ sở sản xuất thủy sản Giống)) Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
16 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
17 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
18 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Mức độ 2 Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
19 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
20 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn Mức độ 2 Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết