Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Phú Lương Chi tiết
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Phú Lương Chi tiết
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp UBND huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Công thương UBND huyện Phú Lương Chi tiết
8 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Phú Lương Chi tiết
9 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Phú Lương Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Phú Lương Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND huyện Phú Lương Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND huyện Phú Lương Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 Tài chính UBND huyện Phú Lương Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Công thương UBND huyện Phú Lương Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Phú Lương Chi tiết
16 Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Phú Lương Chi tiết
17 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Mức độ 2 Công thương UBND huyện Phú Lương Chi tiết
18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND huyện Phú Lương Chi tiết
19 Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 Công thương UBND huyện Phú Lương Chi tiết
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội UBND huyện Phú Lương Nộp hồ sơ Chi tiết