Cơ quan cấp huyện, xã

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đồng Hỷ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND huyện Đồng Hỷ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Mức độ 2 Y tế UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
5 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
7 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Mức độ 2 Y tế UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
14 Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
15 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
16 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Mức độ 3 Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Đồng Hỷ Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Công thương UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
18 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Mức độ 2 Xây dựng UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
19 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Đồng Hỷ Chi tiết
20 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện Mức độ 3 Lao động – Thương binh và xã hội UBND huyện Đồng Hỷ Nộp hồ sơ Chi tiết