STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
2 Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
7 Cấp đổi,cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
8 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Y tế Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
9 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Mức độ 2 Y tế Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
10 Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
11 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
13 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Y tế Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
14 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Mức độ 2 Y tế Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
15 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
16 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
17 Chứng thực bản sao từ bản chính Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
18 Chứng thực chữ ký trong các văn bản giấy tờ Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
19 Chứng thực di chúc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết
20 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Giang Tiên Chi tiết