STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Đình Cả Chi tiết
2 Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Đình Cả Chi tiết
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Đình Cả Chi tiết
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Đình Cả Chi tiết
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Đình Cả Chi tiết
6 Cấp đổi,cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Đình Cả Chi tiết
7 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Mức độ 2 Công an Thị trấn Đình Cả Chi tiết
8 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Công an Thị trấn Đình Cả Chi tiết
9 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Y tế Thị trấn Đình Cả Chi tiết
10 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Mức độ 2 Công an Thị trấn Đình Cả Chi tiết
11 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ tại Công an cấp xã Mức độ 2 Công an Thị trấn Đình Cả Chi tiết
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Thị trấn Đình Cả Chi tiết
13 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Mức độ 2 Công an Thị trấn Đình Cả Chi tiết
14 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Công an Thị trấn Đình Cả Chi tiết
15 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Thị trấn Đình Cả Chi tiết
16 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Thị trấn Đình Cả Chi tiết
17 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo Thị trấn Đình Cả Chi tiết
18 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Đình Cả Chi tiết
19 Chứng thực bản sao từ bản chính Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Đình Cả Chi tiết
20 Chứng thực chữ ký trong các văn bản giấy tờ Mức độ 2 Tư pháp Thị trấn Đình Cả Chi tiết