STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Phường Bãi Bông Chi tiết
2 Bầu hòa giải viên Mức độ 2 Tư pháp Phường Bãi Bông Chi tiết
3 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải Mức độ 2 Tư pháp Phường Bãi Bông Chi tiết
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Tư pháp Phường Bãi Bông Chi tiết
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp Phường Bãi Bông Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Tư pháp Phường Bãi Bông Chi tiết
7 Cấp đổi,cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Phường Bãi Bông Chi tiết
8 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Phường Bãi Bông Chi tiết
9 Cấp GCN QSDĐ, quyền SH nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu, tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng thừa kế, tặng cho QSDĐ trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp GCN Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Phường Bãi Bông Chi tiết
10 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Phường Bãi Bông Chi tiết
11 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Y tế Phường Bãi Bông Chi tiết
12 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Mức độ 2 Y tế Phường Bãi Bông Chi tiết
13 Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Công thương Phường Bãi Bông Chi tiết
14 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Tư pháp Phường Bãi Bông Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải Phường Bãi Bông Chi tiết
16 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường Phường Bãi Bông Chi tiết
17 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Y tế Phường Bãi Bông Chi tiết
18 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Mức độ 2 Y tế Phường Bãi Bông Chi tiết
19 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội Phường Bãi Bông Chi tiết
20 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Tư pháp Phường Bãi Bông Chi tiết