STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Định Hóa Chi tiết
2 Cải chính hộ tịch Mức độ 2 Tư pháp UBND huyện Định Hóa Chi tiết
3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 3 Tư pháp UBND huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Mức độ 3 Tư pháp UBND huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Tư pháp UBND huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định Mức độ 2 Y tế UBND huyện Định Hóa Chi tiết
9 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Định Hóa Chi tiết
10 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Định Hóa Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định Mức độ 2 Y tế UBND huyện Định Hóa Chi tiết
12 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức độ 2 Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Định Hóa Chi tiết
13 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND huyện Định Hóa Chi tiết
14 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Định Hóa Chi tiết
15 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Mức độ 2 Xây dựng UBND huyện Định Hóa Chi tiết
16 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Mức độ 2 Giáo dục và đào tạo UBND huyện Định Hóa Chi tiết
17 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Mức độ 2 Xây dựng UBND huyện Định Hóa Chi tiết
18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương UBND huyện Định Hóa Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến Mức độ 2 Xây dựng UBND huyện Định Hóa Chi tiết
20 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn Mức độ 2 Xây dựng UBND huyện Định Hóa Chi tiết